Napisz do nas

Imię (wymagane)

Twój email (wymagane)

Temat

Wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w celach związanych z realizacją powyższego zapytania i przyczyną mojego kontaktu. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Administratorem (ADO) danych osobowych jest KLIKADO.PL Andrzej Bazylczuk ul. Bairda 56 lok. 4 05-825 Grodzisk Mazowiecki NIP: 9511627294 REGON: 366318632
2. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją powyższego zapytania i przyczyną kontaktu oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO).
3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej.
4. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach prawa, w przypadku ich braku – przez okres upływu roszczeń wynikających z kontaktu, nie dłużej niż 3 lata.
5. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.

Sklep Klikado.pl

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy postarają się doradzić Państwu przy wyborze produktu lub odpowiedzieć na wszelkie wątpliwości.

Dane firmy

Klikado.pl
ul. Bairda 56 lok. 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

NIP: 9511627294
REGON: 366318632

tel. 883 79 79 71
sklep@klikado.pl

                                    Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem (ADO) danych osobowych jest KLIKADO.PL Andrzej Bazylczuk Bairda 56 lok. 4 05-825 Grodzisk Mazowiecki NIP: 9511627294  REGON: 366318632
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z wykonaniem umowy oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 b), c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO).
  3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej.
  4. Dane będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach prawa, w szczególności przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
  5. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.